BRNO.TV      +420 792 223 280        redakce.brno.tv@gmail.com

Točíte společně s námi


Vaše videa zasílejte na redakce.brno.tv@gmail.com.
Po redakční úpravě je i s Vaším jménem zveřejníme v rubrice „Točíte společně s námi".


  • Autor videa: Miroslav Krupica